Ferske grøntsager

Gratis seminar i Agro Food Park om fødevarebårne sygdomme

ISI Food Protection, Arla Foods, Københavns Universitet m. fl. inviterer onsdag den 25. september 2019 repræsentanter for fødevarebranchen til et gratis seminar i Agro Food Park om fødevarebårne og sygdomsfremkaldende bakterier.

Et fireårigt samarbejde mellem danske virksomheder og forskere kaldet TOP SAFE er nu resulteret i banebrydende viden, der giver forbrugerne endnu bedre beskyttelse mod fødevarebårne og sygdomsfremkaldende bakterier.

TOP SAFE-projektet, der er finansieret af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), har udviklet nye og effektive løsninger, der gør fødevarer sikre ved hjælp af naturlige metoder.

​Syv samarbejdspartnere om løsning på stort problem 
TOP SAFE blev lanceret i 2015 som svar på forbrugernes efterspørgsel efter ferske fødevarer, der i sagens natur udgør en højere risiko end andre dagligvarer. ISI Food Protection, Københavns Universitet, Arla Foods, Danish Crown, Flensted, Danpo og det danske videncenter for landbruget, SEGES er parterne bag projektet.

Ifølge European Food Safety Authority (EFSA) bliver der hvert år i EU alene indberettet mere end 320.000 tilfælde af fødevarebårne zoonotiske sygdomme forårsaget af bakterier, virus og parasitter. Det faktiske tal menes at være meget højere, hvilket betyder, at disse sygdomme udgør en væsentlig trussel mod folkesundheden.

Bruger naturlige bakteriefjender 
Samarbejdspartnerne bag TOP SAFE-projektet har anvendt avancerede biokonserveringsteknikker til at udvikle effektive, naturlige værktøjer, der kan beskytte friske grøntsager, mælkeprodukter, fjerkræ og rødt kød mod salmonella, e. coli, campylobacter og listeria.

De nye værktøjer består af bakteriofager – eller bare fager – som er bakteriernes naturlige fjender. Københavns Universitet har gennem omfattende forskning indkredset og testet 200 fager, der kan angribe og udrydde bestemte stammer af sygdomsfremkaldende bakterier.

TOP SAFE-projektet nærmer sig sin afslutning i efteråret, og GUDP har allerede afsat midler til et opfølgningsprojekt – CAMPACT – der skal fortsætte udviklingen og afprøvningen af løsninger til bekæmpelse af campylobacter i fersk fjerkræ.

Deler ud af ny viden til seminar
Partnerne fra projektet inviterer onsdag den 25. september 2019 til et gratis seminar i Agro Food Park for repræsentanter i fødevareindustrien. Her vil du høre om tendenser indenfor fødevarebårne sygdomme i EU, de nye muligheder for at producere sikrere fødevarer og EU's lovgivning om anvendelse af fager i ferske fødevarer. 

Du tilmelder dig seminaret ved at sende en mail til event@agrofoodpark.dk, hvor du oplyser dit navn og hvilken organisation, du er tilknyttet. Det koster ikke noget at deltage, men der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet.