Hvad er m3?

Siden Agro Food Parks start i 2009 har vi bevidst arbejdet med begrebet ”m3”. m3 dækker over alle de faglige arrangementer og netværks- og sociale aktiviteter vi tilbyder i Agro Food Park. Aktiviteter vi ved lejere lejerne er glade for og deltager aktivt i, da de understøtter forretningsudviklingen.

Med andre ord – i Agro Food Park lejer man m2 men får m3

Fra 2016 arbejder vi ud fra en spændende m3-strategi, som skal medvirke til at øge netværk, samarbejde og innovationskraft blandt vores lejere. Læs mere om strategiens fire delelementer her.

Søren Madsen

M3 Manager

+45 21 63 88 46