Vores m3-strategi

I 2016 arbejder vi for at leve op til vores firdelte m3-strategi. Læs meget mere om strategiens fire hovedtræk her på siden.


m3 Meetings 
Agro Food Park skal være det naturlige mødested for den danske fødevareklynge. Vi skal være en ”full service” mødepartner, der både kan levere gode rammer, god forplejning og medvirke til at sammensætte et godt program.


m3 Open
Agro Food Park skal være kendt som en aktiv aktør inden for ”Open Innovation”. Det betyder, at vi selv skal gennemføre en række arrangementer, samt tage initiativer der både knytter Business Region Aarhus og innovationsmiljøerne i Aarhus tættere sammen, men som også bringer forbrugerne tættere på Agro Food Park.


m3 International
Agro Food Park skal anerkendes internationalt som et ”innovation eco-system” inden for landbrug og fødevarer. Vi skal aktivt markedsføre os, bl.a. gennem Invest in Denmark og være langt mere offensive i vores kommunikation bl.a. på sociale medier. 


m3 Growth
Agro Food Park skal være det naturlige sted at starte sin virksomhed op. Vi skal både understøtte et levende inkubationsmiljø samt bringe vores egne kompetencer inden for samarbejder mellem store og små aktører i spil, i bestræbelserne på at få vores beboere og gode venner i vækst.