Vores økosystem

Agro Food Park er et hastigt voksende innovationsmiljø for den internationale landbrugs- og fødevaresektor. I Agro Food Park har vi en enestående blanding af etablerede virksomheder, videninstitutioner, risikovillig kapital, serviceudbydere og iværksættere. Vi afholder en række større faglige arrangementer, netværks- og sociale aktiviteter og styrker dermed mulighederne for forretningsudvikling for vores lejere.

Agro Food Park er tæt knyttet til Business Park Skejby og de øvrige naturvidenskabelige videnmiljøer langs den kommende letbane i Aarhus. Agro Food Park arbejder også tæt sammen med de østjyske kommuner, videninstitutioner og landbrugs- og fødevarevirksomheder under overskriften – ”Business Region Aarhus – A Great Place For Food Innovation”. Hele publikationen kan downloades via Business Region Aarhus' hjemmeside.