Byens Rens

Renseservice – Nemt og til konkurrencedygtige priser      

Agro Food Park har lavet en aftale med Byens Rens, om renseservice af tøj og næsten alle tekstiler til alle lejere i Agro Food Park. 

Byens Rens kommer fast mandag og torsdag, priserne er attraktive og det er nemt at bruge ordningen, der betales via MobilePay når tøjet er modtaget retur.

Se yderligere detaljer nedenfor.

Vi gør opmærksom på, at Agro Food Park ikke er ansvarlig for tøjet på nogen måde, idet det er en aftale, du indgår med en ekstern leverandør. Agro Food Park er udelukkende formidler af kontakten.
 
Hvem er Byens Rens


Byens Rens er et rigtigt renseri med 22 års erfaring i, at gøre tingene efter de traditionelle forskrifter. Byens Rens gør meget ud af, at passe på dit tøj.
Vi har 8 ansatte og har kapacitet til at rense mere end 550 jakkesæt i døgnet!
Byens Rens har ekspertise i alt inden for rens, pleje og finish af alle former for tekstiler, pels og skind.
Såfremt der er særlige behov, såsom leveringstid eller specialbehandling, er du velkommen til at kontakte os direkte på telefon 75 92 43 50 for nærmere aftale.

Hvad tilbyder Byens Rens


Herrer: Skjorter, benklæder, habitter, slips, etc
Damer: Nederdele, kjoler, frakker, jakker, pelse, skind, etc.
Selskab: Dåbskjoler, bryllupskjoler, selskabskjoler, smokings, etc.
Diverse: Duge til vask og rul, topmadrasser, dyner, tæpper, møbelbetræk, parasoller, bådkalecher, etc.

Priser

Få tilsendt prisoversigten ved at sende en mail til reception@agrofoodpark.dk.

 

Priseksempel:
5 skjorter, vasket og strøget:  DKK 98,00 
Habit, rensning:          DKK 152,00
 
Betaling

Betaling sker via MobilePay når du henter dit rensede tøj.
MobilePay nummeret står på regningen, der vedlægges det rensede tøj.
  
Indlevering og afhentning

Vi henter og afleverer mandage og torsdage.
Ved indlevering mandag, modtager du dit tøj om torsdagen.
Ved indlevering torsdag, modtager du dit tøj om mandagen. 

Sådan gør du

1. Indlevér dit tøj på tøjstativet i nr. 13 / nr. 15 senest kl. 09.00 – spørg om vej i receptionen
2. Put tøjet i en pose fra Byens Rens. Poserne hænger på tøjstativet.
3. Placer visitkort / seddel med dit navn og mobilnr. i den lille lomme på posen
4. Byens Rens afhenter, renser og returnerer dit tøj.
5. Du modtager en SMS, når tøjet er klar til afhentning på tøjstativet (dertil dit mobiltlf.nr).
6. Du må gerne beholde posen til senere brug.

//

Dry-cleaning service – Convenient and with competitive prices

Agro Food Park has made an agreement with the dry-cleaning company “Byens Rens” who will be offering dry-cleaning service of clothes and almost all types of textiles. 

Byens Rens will be coming to Agro Food Park every Monday and Thursday on a regular basis. The service is very convenient and their prices are highly competitive. Payment via MobilePay on receipt of your clean clothes / textiles.

Please see below for more specific details.

We draw your attention to the fact that Agro Food Park cannot be held responsible for your clothes / textiles in any way. This is because the agreement with the external supplier, Byens Rens, is made by yourself. Agro Food Park acts only as the provider of the contact.

About Byens Rens

Byens Rens is a real dry-cleaner with 22 years of experience within dry-cleaning and are carrying out our job according to traditional regulations. Byens Rens is doing our utmost to take care of your clothes /textiles. We have 8 employees in the company and have the capacity to dry-clean more than 550 suits a day!
Byens Rens has expertise within all types of dry-cleaning, caring and finishing of textiles, fur and skin.
Should you have any specific requirements, such as a shorter delivery time or special treatment, please feel free to contact Byens Rens directly on phone 7592 4350 for further agreements.

Range of services

Men: Shirts, trousers, suits, ties, etc.
Women: Skirts, dresses, coats, jackets, coats, fur, skin, etc.
Celebration: Christening robes, wedding dresses, party dresses, tuxedos, etc.
Various: Table cloths washed and mangled, top mattersses, quilts, blankets, carpets, up-holstery, parasols, hoots for boats, etc.

Prices

Receive the price list by sending an email to: reception@agrofoodpark.dk.

 

Price examples:

5 shirts – washed and ironed:    DKK 98.00
Suit – dry-cleaned:            DKK 152.00

Payment

Payment is settled by MobilePay on receipt of dry-cleaned clothes / textiles.
The MobilePay number can be seen from the invoice attached to your clean clothes / textiles.

Pick-up & delivery

Pick-up and delivery Mondays and Thursdays:
If you hand in Monday, you will receive it the followingThursday
If you hand in Thursday, you will receive it the following Monday

Procedure

1. Hand in your clothes on the dress rails in no 13 / no.15 by 09:00 – ask the reception for direction
2. Put your clothes into a bag from Byens Rens – you will find the bags on the dress rail
3. Place your business card / note with name and mobile phone no. in the small “pocket” on the bag
4. We will pick up, clean and deliver your clothes to the same dress rail
5. We will send you a text message when your clothes are ready for you to pick up (that is why we need your mobile phone no)
6. Feel free to keep the bag for later use.