Rygepolitik

I Agro Food Park er rygning tilladt udendørs under hensyntagen til andre medarbejdere og virksomheder og i behørig afstand til alle bygninger. De opstillede askebægere skal benyttes.

Det er ikke tilladt at ryge i atriumgårdene i nummer 15 eller lige udenfor andre døre og vinduer, da røgen kan være genererende for de omkringsiddende medarbejdere.

Det henstilles også, at der ikke ryges udenfor hovedindgangene eller vareindleveringsdørene.

//

In Agro Food Park smoking is allowed outside the buildings and in consideration of other co-employees and companies, keeping an appropriate distance to all buildings and using the ashtrays set up.

Smoking in the patios of no. 15 is not allowed, nor is smoking right outside doors or windows, as the smoke might annoy the nearby employees.

Furthermore, we request you not to smoke outside the main entrances or at the goods’ delivery.