PRESSEMEDDELELSE

Nyt partnerskab styrker udviklingen af højkvalitets fødevarer

Et samarbejde mellem Arla Foods og ISI Food Protection i Agro Food Park skal styrke mejerikoncernens eksportmuligheder på fjerne markeder via endnu bedre knowhow om mikroorganismer og længere holdbarhed for produkterne.
Når Arla Foods fremover vil forbedre og udvikle produkter, kommer den del af processen, der handler om fødevare-sikkerhed og holdbarhed, til at foregå i et nært samarbejde med en lille, men yderst kompetent aktør på dette område, nemlig ISI Food Protection. Det er resultatet af en samarbejdsaftale mellem de to virksomheder, som med opførelsen af Arla Foods’ nye globale innovationscenter i Agro Food Park nord for Aarhus kommer til at bo dør om dør.  

Arla ønsker at udvide forretningen til nye og fjerne markeder, ikke mindst Mellemøsten, Afrika, USA og Kina. Det kræver imidlertid udvikling af en type mejeriprodukter, som dels har længere holdbarhed, dels kan distribueres på anden måde end den velkendte – fra butikkens køledisk til forbrugerens køleskab.

Visionære medarbejdere
Det er her, ISI Food Protection kom ind i billedet. For udvikling af sådanne produkter kræver både omfattende knowhow om mikrobiologi og udstyr til forsøgene. Så i stedet for at etablere et dyrt laboratorium i det nye innovationscenter, besluttede Arla Foods’ ledelse at gøre brug af de kompetencer og faciliteter, som lå lige om hjørnet i Agro Food Park.

For ISI Food Protection er Arla Foods en kunde og samarbejdspartner i særklasse, fastslår adm. direktør Anne Elsser-Gravesen: ”Ikke kun i kraft af størrelse – de har nogle spændende projekter og visionære medarbejdere, der er frontløbere på deres felt. De gør nogle gange ting, som man ikke skulle tro var mulige”.

På den baggrund forventer hun, at begge parter i det nye samarbejde har meget at lære af hinanden. ”Og ved at ”in-source” vores specialiserede kompetencer lige præcis når de har brug for dem, giver det en optimeret ressourceudnyttelse hos begge parter”, siger Anne Elsser-Gravesen.


Åbenhed og tillid
Også Arla Foods ser perspektiver i det nye samarbejde. Ud over nye typer mejeriprodukter til fjerne markeder gælder det hele udviklingsprocessen. ”Vi kommer til at arbejde med de bedste kompetencer inden for biobeskyttende løsninger mod skadelige mikroorganismer. Det vil give os adgang til den nyeste viden, som vi kan omsætte i forbedrede produkter”, siger Arla Foods’ innovationsdirektør, Sven Thormahlen. Han forventer, at de løbende projekter og tests i ISI Food Protection’s faciliteter vil blive suppleret med fælles deltagelse i innovationsprojekter, som er med til at løfte begge virksomheder.

”Arla deltager allerede i dag i TOP SAFE, der er et stort udviklingsprojekt ledet af ISI Food Protection, med støtte fra GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram - NaturErhvervstyrelsen). Den åbenhed og tillid som begge parter lægger i vores strategiske partnerskab vil helt naturligt føre til nye ideer for denne type projekter”.


Innovationsmiljø der skaber værdi
Det nye partnerskab er et godt eksempel på de mange samarbejder på kryds og tværs mellem virksomhederne i Agro Food Park.
“Vi tror på at dette partnerskab vil få flere til at få øjnene op for værdien i samarbejdet mellem store og små virksomheder,” siger Agro Food Park direktør Bjarne Langdahl Riis.
 

Contract signing between Arla Foods amba and ISI Food Protection, who will share facilities in Agro Food Park.

Den 26. april 2016 mødtes Sven Thormahlen, SVP R&D ved Arla Foods amba, og Dieter og Anne Elsser-Gravesen, grundlæggere, ejere og direktører ved ISI Food Protection ApS, i Agro Food Park for at formalisere samarbejdet og underskrive kontrakten om det strategiske partnerskab. Fra venstre mod højre i billedet ses Dieter Elsser-Gravesen, Anne Elsser-Gravesen og Sven Thormahlen.FAKTA:

Agro Food Park
Agro Food Park er et pulserende innovationsmiljø for landbrugs- og fødevarevirksomheder, der i et samarbejde mellem universiteter, virksomheder og myndigheder arbejder med videndeling, formidling og udvikling af innovative løsninger i fødevare- og landbrugssektoren. Vi er i dag 925 medarbejdere fra 75 virksomheder i Agro Food Park. Arla Foods åbner deres nye globale R&D-center i januar 2017, og Aarhus Universitet har annonceret, at de samler fødevareinstituttet i Agro Food Park fra starten af 2019.

Arla Foods amba

Arla Foods er i dag det femtestørste mejeriselskab i verden – en position som er opnået via mange års salgsfremgang samt fusioner og opkøb af mejerier i blandt andet Tyskland, Storbritannien og Holland. Ud over disse lande er Danmark, Sverige og Finland de største markeder. Selskabet beskæftiger 19.000 medarbejdere globalt.

ISI Food Protection ApS
ISI Food Protection er en bioteknologisk virksomhed, som arbejder med beskyttelse af fødevarer. Kerneekspertisen er at kontrollere uønskede mikroorganismer og minimere den risiko, som sygdomsfremkaldende bakterier udgør i fødevarer. Det sker blandt andet gennem support til produktudvikling og test af holdbarhed. ISI Food Protection har 10 medarbejdere.