Fremtidens fødevarer skal skabes i Aarhus

Fødevareudvikling i verdensklasse og 3000 arbejdspladser. Agro Food Park i Skejby skal være det førende innovations- og vækstcenter for fødevareklyngen i Danmark og blandt de allerbedste i verden. Det er visionen for udviklingsplanen Agro Food Park 2030, der bliver præsenteret onsdag den 17. august.

PRESSEMEDDELELSE

Hvad sker der, når de skarpeste hjerner inden for fødevareforskning og 75 danske landbrugs- og fødevarevirksomheder flytter sammen på 110 hektar landbrugsjord i Skejby?                                                                    

Det skaber en innovationspark for fødevarer i verdensklasse. Navnet er Agro Food Park, og fremtidsvisionen er at 3.000 mennesker skal arbejde med fødevarer og innovation i parken inden år 2030. Hvordan det mål skal nås bliver præsenteret til et stort event onsdag den. 17. august.

Agro Food Park, der er ejet Landbrug og Fødevarer, har siden etableringen i 2009 været i en rivende udvikling. Allerede nu er 75 virksomheder med tilsammen 1000 ansatte, flyttet ind i Agro Food Park, der inden længe også er adresse for Arlas nye globale innovationscenter.  Et bofællesskab der skal løfte dansk fødevareforskning, og sparke yderligere til væksten i den danske landbrugs- og fødevaresektor.

- Agro Food Park bygger videre på stolte danske traditioner for tillidsfuldt samarbejde, men også konkurrence mellem stærke parter i dansk landbrug og fødevareindustri – med fokus på at udvikle fødevarer af højeste kvalitet, siger Steen Nørgaard Madsen, formand for Agro Food Park.
Og det er afgørende med vidensdeling på tværs af fødevaresektoren, hvis Danmark skal være fremme i feltet inden for verdens fødevareforskning.

- Fødevarehvervet skal udvikle sig – vi skal finde ny viden, skabe nye produkter og indgå nye, innovative samarbejder med åbent sind. Det er målet med Agro Food Park – at give de rigtige mennesker de rigtige rammer for at skabe noget nyt og skabe vækst. Sådan skal den danske fødevareklynge styrkes i den globale konkurrence, siger Karen Hækkerup, direktør for Landbrug & Fødevarer.

Der er i dag allerede en stor interesse for Agro Food Park, hvor virksomheder dagligt henvender sig. Derfor er den nye plan også en nødvendighed, så man kan styre udviklingen i den rigtige retning – med fokus på innovation og vækst og investeringer. 

- Ved at sammentænke fødevareproduktion og byliv har vi forsøgt at skabe et økosystem hvor folk, viden og ideer mødes, siger Kasper Guldager Jensen, direktør for GXN innovation, der sammen med 3XN arkitekter, William McDonough + Partnere, BCVA arkitekter samt konsulenterne Urland står bag visions- og udviklingsplanen for Agro Food Park, der er støttet af Realdania.

Helt konkret rummer den nye 2030 plan tre primære landskabelige koncepter, som kaldes ’The Strip’, ’The Plazas’ og ’The Lawn’. Alt sammen med til at danne de mest optimale rammer for, at Agro Food Park kan udvikle sig til at blive midtpunktet for den danske fødevareklynge. Det er en udvikling Rådmand for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Kristian Wurtz ser frem til.

- Agro Food Park er på mange måder et billede på, hvordan fremtidens erhvervsområde skal se ud. Det er tæt og intenst, det bringer medarbejderne sammen, og så er det bundet op på letbanen. Erhvervsområder kan let blive store, kedelige ørkener, der genererer en masse biltrafik og ingen møder mellem mennesker. Agro Food Park tænker på en helt anden måde, og vil i stedet invitere aarhusianerne indenfor, og det er fantastisk positivt, siger han.

For yderligere citater kontakt Bjarne Langdahl Riis, direktør for Agro Food Park på telefon 3092 1717 eller
Steen Nørgaard Madsen, formand for Agro Food Park, på telefon 4027 0265