PRESSEMEDDELELSE

Nyt selskab med fokus på Big Data til animalsk produktion flytter ind i Agro Food Park

Pressemeddelelse
Scio+ A/S er en nyetableret virksomhed, der på basis af Big Data udvikler og markedsfører managementsystemer til verdens største virksomheder inden for animalsk produktion.
Den globale velstand og befolkningstilvækst stiger, hvilket skaber en stadig større efterspørgsel efter animalske produkter. Produktionen foretages på stadig større og mere integrerede produktionsenheder, hvor samme virksomhed råder over flere led i værdikæden - fx foderfabrik over produktion af slagtekyllinger til den efterfølgende forarbejdningsindustri. - De fleste leverandører af managementsystemer til disse virksomheder har generelt kun haft fokus på én del af værdikæden - ingen har udviklet systemer for realtidsanalyser, der omfatter hele værdikæden fra A til Z fortæller Jørgen Yde Jensen, Bestyrelsesformand Scio+ A/S.

Scio+ vil på basis af de data, der genereres igennem hele værdikæden, udvikle og markedsføre managementsystemer til de største virksomheder inden for animalsk produktion, således at de ud fra en helhedsbetragtning kan optimere produktionsresultater og bundlinjen. - Globalt produceres der årligt ca. 50 mia. slagtekyllinger. Ca. 40 mia. af disse kyllinger produceres af 250 virksomheder - det er de virksomheder vi i første omgang gerne vil have i tale, forsætter Jørgen Yde Jensen.

Scio+ får adresse hos Agro Food Park i Århus, der er et stærkt innovations- og vækstcenter inden for fødevareindustrien. - Det har været vigtigt for os at adskille Scio+ fra vores eksisterende forretning og etablere selskabet i et virksomhedsmiljø tæt på universiteter og andre læreanstalter, fortæller Søren Smedegaard, Manager, Business Development SKOV A/S. Indtil ny direktør for Scio+ er udnævnt, indtræder Søren Smedegaard som fungerende direktør for virksomheden.  
- Vore potentielle kunder findes verden over, hvorfor det er vigtigt, at Scio+ startes som en global, multikulturel virksomhed, hvor arbejdsmiljøet er præget af entrepreneurship og disruption, afslutter Søren Smedegaard.   

Scio+ ejes i fællesskab af SKOV og Familien Meerpohl i Tyskland, der ud over SKOV, også ejer flere andre virksomheder inden for udstyrsleverance til fødevareindustrien. Scio+ får via dette ejerskab adgang til betydelig viden inden for området.
Ud over en direktør og udviklingschef planlægger virksomheden at ansætte ca. 40 medarbejdere inden for de første tre år; primært softwareudviklere, dataanalytikere og specialister inden for animalsk produktion. 

Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Scio+ A/S og Adm. Dir. SKOV A/S, Jørgen Yde Jensen, tlf. 72 17 55 55 eller 40 10 90 23.