Agro Business Park

Att.: Kathrine Vejgaard Stage

Agro Food Park 13

Tlf.: +45 30 50 36 25 
Mail: kvs@agropark.dk  

www.agropark.dk   


Agro Business Park A/S er en klynge- og managementorganisation med innovations-, inkubations- og investeringsaktiviteter på både nationalt og internationalt plan. Agro Business Park A/S driver forskerparken i Foulum, startup faciliteten Agro Food Park Inkubator og en portefølje på cirka 30 innovative projekter (fx Enterprise Eirope Network, Future Food Innobation og INBIOM – Innovationsnetværket for Biomasse).