BiomassProtein

Agro Food Park 13

Att.: Jesper Schierbeck-Hansen

Mail: jsh@biomassprotein.com

Website: www.biomassprotein.com 

Tlf.: +45 21682748

 

BiomassProtein™ sælger teknologiaftaler til at udvinde proteiner direkte fra grønne afgrøder som græs, kløver, lucerne mm.

Proteinerne har mange anvendelsesmuligheder; både som foder til landbruget og til fødevarer.

Indenfor svine-, æg og fjerkræproduktion er der meget stor efterspørgsel efter lokalproduceret, økologisk protein, som alternativ til importerede soya-produkter. På samme måde er der også en stærk stigende interesse fra forbrugerne for lokalproducerede, bæredygtige, økologiske fødevarer.

BiomassProtein™ ønsker at medvirke til at brødføde verden med rentabel produktion af sunde og økologisk bæredygtige produkter.