Danish Food Cluster

Att.: Lone Ryg Olsen

Agro Food Park 13

Tlf.: +45 20 76 76 79
Mail: lro@danishfoodcluster.dk

www.danishfoodcluster.dk 


Danish Food Cluster er en medlemsorganisation for store og små virksomheder, vidensinstitutioner og organisationer, der arbejder inden for den danske fødevaresektor. Vores medlemmer repræsenterer omkring 75% af omsætningen i fødevareindustrien og dækker hele værdikæden i en af verdens mest innovative centre for fødevareudvikling       
Vores medlemmer inkluderer både store, internationale virksomheder samt små innovative opstartsvirksomheder. De er medlemmer hos os, fordi vi:

  • Maksimerer vores medlemmers potentiale for innovation og global vækst gennem facilitering af netværk, vidensdeling og matchmaking
  • Skaber synlighed omkring fødevare klyngen for at tiltrække talent, investeringer og virksomheder til Danmark

 

Læs mere på vores hjemmeside www.danishfoodcluster.dk