Dansk Pelsdyr Foder

Agro Food Park 15

Tlf.: +45 86 42 74 22
Mail: jhn@dpffish.dk   

www.danskpelsdyrfoder.dk 

Dansk Pelsdyr Foder er et andelsselskab ejet af de 12 danske Pelsdyr Fodercentraler. Selskabet er dels en branche forening der varetager pelsdyrfodercentralernes interesser dels in indkøbsforening. De væsentligste aktiviteter er:
• At foretage indkøb, produktion og salg af råvarer til pelsdyrfoder.
• At drive laboratorium for branchen.
• At administrere erhvervets frivillige foderkontrol.
• At udleje Produktionsmidler.
• Virke som brancheorganisation.

Selskabet beskæftiger 32 personer fordelt på følgende lokationer.  Produktion og lager: Nexø, Hvide Sande, et laboratorium i Holstebro samt handelsafdelingen der flytter fra Randers til Skejby.