Dyrlæger & Ko

Att.: Dan Borup Jørgensen

Agro Food Park 15

M: +45 31 21 30 73

E: dan@dyrlaegerogko.dk

www.dyrlaegerogko.dk 

 

Dyrlæger & Ko består af 24 kvægpraksis og kanp 100 professionelle kvægdyrlæger fordelt over hele landet. Vi har vores daglige gang i godt 1.600 besætninger med sundhedsrådgivningsafatle og tilser således ca. 45% af den samlede malkekvægsbestand i danmark.

Læse mere på www.dyrlaegerogko.dk eller på facebook: www.facebook.com/dyrlaegerogko