NatuRem Bioscience ApS

Agro Food Park 13

Att.: Christian Kjølby

Mail: ckjoelby@naturembioscience.com

Website: www.naturembioscience.com

Tlf.: +45 30464382

NatuRem Bioscience formål er at skabe fundamentet for en bæredygtig og økonomisk holdbar produktion af mikroalgebiomasse til anvendelse i fødevarer, fødevareingredienser og dyrefoder. Projektet er forankret i en ambitiøs vision om at implementere en grøn omstilling på en bæredygtig og effektiv måde, herunder ved reduktion i udledningen af drivhusgasser samt ved udvikling af en fødevareproduktion med fokus på bæredygtighed og ressource effektivitet. Samtidig er det ambitionen at skabe en CSR-bevidst og konkurrencedygtig dansk virksomhed, som vil opnå en verdensførende position på markedet for plantebaserede fødevareingredienser og derigennem være med til at fastholde Danmarks førerposition inden for bæredygtig fødevareproduktion i fremtiden, øge eksporten til udlandet, samt skabe nye danske arbejdspladser.