Teknologisk Institut, Division AgroTech

Agro Food Park 15

Tlf.: +45 72 20 20 00
Mail: info@teknologisk.dk

www.teknologisk.dk   


Teknologisk Institut er et innovativt forsknings- og rådgivningsinstitut, der udvikler nye teknologier og omsætter viden til produkter, der har reel værdi for virksomheder og samfund. AgroTech divisionen er nøgleaktør som udviklingspartner for agro- og fødevareindustrien inden for planter, miljø og fødevarer.

Indenfor drikke- og fødevarer har vi samlet vores rådgivningsaktiviteter i Center for Fødevareteknologi. Det betyder, at du nemt og hurtigt kan få adgang til den samlede rådgivning på området:

      Forbrugertests
•      Fødevarelovgivning
•      Fødevareingredienser
•      Fødevaresikkerhed & holdbarhed
•      Gastronomi & produktudvikling
•      Reduktion af madspild
•      Sensorik og smag  

Indenfor planter kan vi tilbyde:
•      Test af dyrkningsteknologier og dyrkningsforsøg
•      Test af performance på markudstyr
•      Udvikling af nye planteegenskaber i det bioteknologiske servicelaboratorium
•      Plantesundhed og plantepatologiske analyser
•      Produktion og optimering af alger
•      Væksthusteknologi og produktionsoptimering
    
Indenfor miljø kan vi tilbyde:
•      Udvikling og verifikation af miljøteknologi
•      Biogasrådgivning
•      Biomasserådgivning
•      Rådgivning om biomaterialer

Indenfor software udvikling kan vi tilbyde:
•      Softwareudvikling fra demosystemer til markedsmodnede IT-systemer
•      Dataopsamling og datamanagement
•      Statistik og modelleringsydelser inklusiv implementering af avancerede beregninger og modeller.

Leje af Foodture Lab:

Har du en god idé til en ny føde- eller drikkevare, men har du ikke de fysiske faciliteter til at prøve dine ideer af i praksis eller vil du blot i nye rammer, så kan du leje Foodture Lab hos Teknologisk Institut. Foodture Lab er et gastronomisk innovationslaboratorium, et moderne udviklingskøkken med plads til udvikling og test af innovative løsninger.